Veiligheid

Veiligheid staat voorop

Bij mij staat de veiligheid van zowel uw bezoekers als uw personeel altijd bovenaan de lijst. Met jarenlange ervaring in dit vakgebied, kan ik u voorzien van deskundig advies en de volledige verantwoordelijkheid nemen voor alle veiligheidsaspecten van uw evenement. Dit omvat de grondige voorbereiding, van het opstellen van beveiligings- en medische plannen tot het zorgvuldig uitwerken van crowd control en het waarborgen van de veiligheid van alle bouwconstructies.

Veiligheid is een complexe aangelegenheid die tot in de kleinste details moet worden uitgewerkt. Het vergt aanzienlijke inzet, zelfs met de hoop dat het nooit nodig zal zijn. Maar als de situatie zich voordoet, is elke seconde en elke handeling van het grootste belang. Daarom houd ik tijdens de uitvoering voortdurend toezicht en controleer ik strikt de naleving van alle afspraken. Indien nodig grijp ik doortastend in wanneer dat nodig is. U kunt op mij rekenen voor een grondige en effectieve aanpak van veiligheid op uw evenement.

Veiligheidsplannen

Afhankelijk van het aantal verwachte bezoekers en de aard van het evenement, worden verschillende plannen opgesteld of samengevoegd tot een allesomvattend veiligheidsplan. Belangrijke aspecten die altijd moeten worden beoordeeld, zijn onder andere beveiliging, EHBO en verkeersmanagement. Bijvoorbeeld, bij een hardloopwedstrijd moet worden gekeken of het medische plan extra maatregelen bevat voor warm weer en voldoet aan de Veldnorm Evenementenzorg. Deze plannen kan ik voor u opstellen, of ik kan samenwerken met deskundige partners om ervoor te zorgen dat uw evenement soepel en veilig verloopt.

Crowd management

Voor een evenement met tienduizenden bezoekers is een grondige aanpak van crowdmanagement van vitaal belang. Neem bijvoorbeeld de ingang, Het voorkomen van mogelijke problemen bij gelijktijdige aankomst van bezoekers die allemaal hun favoriete artiest willen zien, is van cruciaal belang. Daarnaast is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de gebieden rondom de podia niet overvol raken, dat er genoeg vluchtmogelijkheden zijn in geval van nood, dat looproutes vrij zijn en dat eventuele knelpunten worden geïdentificeerd en eventuele voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dit alles kan ik voor u uitwerken, in adviseren of alleen uitvoeren. Uw evenement veilig en soepel laten verlopen is mijn prioriteit.

Crisismanagement & communicatie

Hoewel we hopen dat het nooit nodig zal zijn, is het van essentieel belang om grondig na te denken over noodsituaties. Dit omvat het vaststellen van verantwoordelijkheden, meldingsprocedures en de vervolgstappen. Mijn aanpak omvat een gedetailleerde uitwerking van actieplannen voor elke mogelijke situatie. Bovendien is het van groot belang dat alle betrokkenen vooraf goed op de hoogte zijn van hun taken en niet op het moment zelf naar een plan hoeven te zoeken.

Monitoring & controle

Het controleren van de praktische uitvoering van onze opgestelde plannen en het voortdurend monitoren van zaken zoals crowd control, weersomstandigheden en geluidsniveaus zijn essentiële stappen. In geval van onvoorziene situaties streven we ernaar om snel te reageren, aanpassingen door te voeren of preventieve maatregelen te nemen om problemen te voorkomen of snel te verhelpen.

Protocollen

Naast het naleven van wettelijke regels zijn er tal van andere belangrijke overwegingen waarvoor we samen protocollen kunnen opstellen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een veilige omgeving voor al de bezoekers, het adequaat aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het implementeren van een effectief drugsbeleid op uw evenement en het voorkomen van gehoorbeschadiging. Deze aspecten verdienen extra aandacht, en door hieraan te werken, kunt u zowel de beleving als de veiligheid van de bezoekers aanzienlijk verbeteren.

Veiligheid bouwwerken

zoals tenten, Layher-constructies, dansvloeren en meer. Voor het verkrijgen van de vergunning moeten alle technische specificaties, inclusief bouwplannen en situatietekeningen, worden ingediend voor beoordeling. Het is echter ook van belang dat u begrijpt wat er in deze documenten staat en dat u de naleving van deze veiligheidsvoorschriften controleert. Ik kan dit aspect standaard opnemen in mijn inspectierondes, indien dit vereist is door de producent.

Veiligheid boven alles. Ik regel het voor u.