Vergunningen

Een vergunning voor elk evenement, groot of klein

Voor evenementen is vergunningverlening een must, maar het is vaak een complex proces met veel wet- en regelgeving. Met ervaring in meer dan 10 Nederlandse gemeentes, begeleiden wij je door het proces. We dienen de aanvraag in, houden het projectverloop bij, en rapporteren aan jou en andere stakeholders. Na afloop evalueren we om inzichten te verzamelen voor toekomstige projecten. Laat ons de regelzaken afhandelen, zodat jij je kunt concentreren op het verbeteren van de evenementbeleving.

Coördinator

Ons doel is om het gehele evenementenvergunningen traject vlekkeloos te coördineren. We zorgen ervoor dat alle plannen zorgvuldig worden verzameld, gebundeld en naadloos op elkaar aansluiten. Wij fungeren als het vaste aanspreekpunt, zowel intern als extern, en staan klaar om complexe vragen te beantwoorden. Bovendien onderhouden we nauw contact met verschillende belanghebbenden, waaronder de GHOR, de gemeente, de politie, de brandweer, verkeersinstanties, en anderen, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het vergunningstraject soepel verlopen.

Evenementenvergunning

Overweeg je een evenement te organiseren? Dan is het meestal vereist om een evenementenvergunning aan te vragen en een melding te doen voor de evenementenkalender. Voor de evenementenvergunning dien je diverse documenten aan te leveren, waarbij samenwerking met je productieteam, veiligheidscoördinator en andere teamleden van belang is. Het vergt enige regelwerk maar ik help je graag om die vergunning binnen te halen. 

Omgevingsvergunning

Als u een evenement wilt organiseren dat niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om dit toch te realiseren door het aanvragen van een omgevingsvergunning. Echter, naast de documentatie die doorgaans vereist is voor evenementenvergunningen, zijn er aanvullende aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Dit omvat onder andere een ecologische quickscan, stikstofberekeningen, akoestische rapporten, en eventueel een omgevingsdialoog. Ik heb ruime ervaring met dergelijke processen en kan u bijstaan om het onmogelijke toch mogelijk te maken

Veiligheidsplannen

Voordat u een vergunning kunt aanvragen, zijn er verschillende belangrijke aspecten om te overwegen. Dit omvat met name veiligheidsaspecten zoals crowdmanagement, een risicoanalyse, mobiliteit, medische zorg en de uitwerking van diverse scenario’s, waaronder bijvoorbeeld slecht weer. Wij bieden niet alleen ondersteuning bij het verzamelen en indienen van deze plannen, maar kunnen ook advies verstrekken of de plannen voor u opstellen.

Ontheffingen

Niet alle gemeenten hebben alle ontheffingen geïntegreerd in de evenementenvergunning. Het kan dus nodig zijn om, naast de evenementenvergunning, afzonderlijke ontheffingen aan te vragen, zoals bijvoorbeeld een ontheffing volgens artikel 35 voor het schenken van alcohol of een specifieke ontheffing voor het organiseren van een kampvuur tijdens uw evenement. Ook dit kan ik voor u regelen.

Omgevingsdialoog

Bij evenementen is enige overlast onvermijdelijk, maar effectieve communicatie met omwonenden is cruciaal. Dit omvat tijdige informatievoorziening, het serieus nemen van klachten, en betrokkenheid vanaf het begin. Een evaluatie achteraf hoort hierbij. Dit totaalpakket noemen we de omgevingsdialoog, essentieel voor een goede relatie met omwonenden. Steeds meer gemeentes eisen dit, dus zorg voor een degelijke aanpak.

Raakt u verdwaald in de wet- en regelgeving? Laat mij het voor u regelen.